OCR Output

9 1931 den 15 december. N:ris 198—199

Torvsjö valdistrikt med valställe i Torvsjö, omfattande Klingerberg, Ren—
berget, Rosendal och Torvsjö, samt kronotorpen Dammvik, Granåsen, Gun—
narbo, Kryckelberg och Lövås;

Lillogda valdistrikt med valställe i Lillögda, omfattande Berglunda, Gran—
kulla, Kåkarberg, Lillögda, Lögdaberg, Malmed och Sandsjö;

Asele—Siksjo valdistrikt med valställe i Siksjö, omfattande Gärdsjö,
Lövnäs, Siksjö, Stennäs, Vaksjöberg, Vätansjö och Österberg samt kronotor—
pen Granåker, Trehorningsberget och Vaksjö samt Vaksjönäs;

Yxsjö valdistrikt med valställe i Yxsjö, omfattande Granberget, Insjö,
Lövberg, Söderberg, Tallberg och Yxsjö samt kronotorpet Sunnansjö;

Älgsjö valdistrikt med valställe i Älgsjöås, omfattande Älgsjö och Org—
berg;

Borgsjö valdistrikt med valställe i Borgsjöbyn, omfattande Borgsjö, Gig—
sele, Olovsberg och Trehorningen samt kronotorpen Aspnäs, Aspås, Baksjö,
Norsjö, Viastligarden och Atjarntorp;

Rissjö valdistrikt med valställe i Överrissjö, omfattande Dalsjöberg, Fä—
boliden, Langvattnet, Oxvattnet, Kalmsjö samt Rissjö Yttre och Övre även—
som kronotorpen Framnäs, Lugnvik, Svedjeberget, Svedjetorp, Västergården
och Osterstrand;

Tegelträsks valdistrikt med valställe i Tegelträsk, omfattande Häggsjö,
Lakasjö och Tegelträsk samt kronotorpen Granås, Gullåsen, Hedlunda, Kvarn—
mon och Långtjärntorp.

Detta beslut skall, där det icke på anförda besvär undanröjes, träda i
tillämpning beträffande val, som förrättas enligt den rostlangd, vilken kom—
mer att upprättas år 1932.

Uppläses i Sorsele sockens kyrka.

N:r 199. Ny indelning av Sorsele socken i valdistrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom den 9
december 1931 meddelad resolution med stöd av 32 & i lagen om val till riks—
dagen den 26 november 1921 förordnat, att Sorsele kommun skall for val till
riksdagens andra kammare vara indelad i valdistrikt på sätt nedan angives:

Fjällsjönäs valdistrikt med valställe i Fjällsjönäs, omfattande Fjällsjönäs,
Fårberg,. Vapstberg, ÄÅkernäs, Diksele, Skirknäs, Holmvik, västra Slätvik,
norra Slätvik och östra Slätvik;

Ammarnäs valdistrikt med valställe i Ammarnäs, omfattande Gautsträsk
övre (Ammarnäs);, Djupfors, Bertejaur, Kraddsele, Nabbnäs, Tjulträsk, Vo—
vosberg, övre Sandsele, lägenheterna Ajtelnasfors, Bjellojaur, Falträsk,
Mattsojokkudden, Nolpen, Nygård, Rödingbäck, Örnbo och Grundtrask samt
Grans, Rans och Umbyns lappbyar;

Skansnäs valdistrikt med valställe i Skansnäs by, omfattande Gertsbäck,
Geitsbäck eller Grannäs, Giliesnuole, Granåker, Häggås, Hälinäs, Carlsgård,
Risnäs, Skansnäs, Storsjö, Svarttjärn, Vallnäs, Vindelberga och Vännäs;

Örnäs valdistrikt med valställe i Örnäs by, omfattande Breskafors, Carls—