OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER
L A ND S K A NS LIE T

Upplases i Asele sockens kyrka.

N:r 198. Ny indelning av Äsele socken i valdistrikt.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att länsstyrelsen genom den 8
december 1931 meddelad resolution med stöd av 32 £ i lagen om val till riks—
dagen den 26 november 1921 forordnat, att Asele kommun skall for val till
riksdagens andra kammare vara indelad i valdistrikt på sätt nedan angives:

Asele valdistrikt med valställe i Äsele municipalsamhälle, omfattande
Algovik, Asplunda, Bomsjö, Borgen, Erikshall, Kullerbacka, Kvällträsk, Präst—
bordet, Skolan, Stenkulla, Storsjö, Svartbäcken, Sörstrand, Söråsele, Tennsjö
och Tory@&, Äsele municipalsamhälle samt kronotorpen Björnbacken, Bo—
vikstorpet, Forskulla, Forsviken, Idvattnet, Liden, Nordåker och Nymyran;

Hälla valdistrikt med valställe i Hällaström, omfattande Hälla samt kro—
notorpen Bäckaskog, Forsmo, Hedvattnet, Moåker och Simsjöås;

Asele—Bjorksele valdistrikt med valställe i Björksele, omfattande Björk—
sele och Äkerberget samt kronotorpen Björkebo, Nybo, Näverberg och Sågbo;

Holmträsks valdistrikt med valställe i Holmträsk, omfattande Holmträsk
och Nytjärn;
Gavsele valdistrikt med valställe i Gavsele, omfattande nämnda by;

Osternorets valdistrikt med valstille i Östernoret, omfattande Noret
sodra, vastra och östra samt Herrskog ävensom kronotorpen Harrsjö och Väs—
tervik ;

Forsnäs valdistrikt med valställe i Forsnäs, omfattande Forsnäs samt
kronotorpen Granberg, Granliden och Rocksjö;

Lomsjö valdistrikt, med valställe i Lomsjö, omfattande Lomsjö, Simsjö
och Säljberget samt kronotorpen Klacken, Klippen, Motorp, Ringåsen, Skisjö,
Storberget, Sängsjöberget, Trehörningsmon och Visjö ävensom kolonaten å
Rissjömyren ;

Varpsjö valdistrikt med valställe i Varpsjö, omfattande Varpsjö och kro—
notorpet Bäversel;

Avasjö valdistrikt med valställe i Avasjö, omfattande Avasjö och krono—
torpet Latiktorp;

Almsele valdistrikt med valställe i Almsele, omfattande Almsele och Sten—
selekroken samt kronotorpen Bergdala, Bergvik, Hällholmen, Stenstorp och
Tallnäs;