OCR Output

8 1931 den 18 maj. N:r 95

Hemmansägaren Sven J:son Selin, Dorotea,
Wiktor Wikstrom, Svanavattnet,
J. P. Wästergren, Ormsjö,

§ Lars Liverpol Wikström, Högland.

Umeå i landskansliet den 18 maj 1931.

93

99

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri