OCR Output

4

1931 den 18 maj. N:r 95

Hemmansägaren Hjalmar Nilsson, Rickleå, Bygdeå,

93

Hugo Jonsson, Mjösjön, Overklinten.

Nysätra socken:

Hemmansägaren Albin Ahlberg, Klintsjön, Änäset,

Hemmansägaren

Hemmansägaren
99
99

33

Oskar Karlsson, Skäran, Ånäset,
G. Lindberg, ÅAnäset,

O. R. Aronsson, Briande, Aniset,
Algot Nilsson, Pellboda, Ånäset,
Gustaf Olsson, Kvarnfors, Ånäset.

Lovangers socken:

Enoch Stenvall, Vallen, Vebomark,

Gustaf Ohman, Vastanby, Lovanger, å
Johan Viktor Pettersson, Rissjön, Hökmarksby,
Robert Ronnblom, Vebomark,

Karl Adrian Löfkvist, Selet, Lövånger,

Robert Lundström, Bodan, Mångbyån.

INOM SKELLEFTEA SODRA DISTRIKT :

Burea socken:

Konrad Lindgren, Burvik, Bureå,

G. E. Karlsson, Hjoggbole,

Emil Forsberg, Yttervik, Innervik,
Rickard Burman, Bureå,

P. J. Lundström, Fahlmark, Hjoggböle,
Karl A. Holmlund, Bureå.

Skellefteå socken :

Johan Andersson, Tjärn, Skellefteå,
Oskar Danielsson, Skramtrask, Klutmark,
0. V. Strandberg, Gummark, Skellefteå,
V. Lindfors, Ragvaldsträsk,

Jonas Degerman, Klutmark,

Wiktor Lind, Orrtrask, Rojnoret,

Anders Holmberg, Nyholm, Svanfors,

J. G. Lindström, Innervik.

INOM SKELLEFTEA NORRA DISTRIKT :

Skelleftea socken:

J, A. Holmberg, Klintforsliden, Varutrask,
Richard Andersson, Kage,

Hugo Hedlund, Medle,

Tyko Lundmark, Kusmark,