OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER
L A ND S K A N S L IE T

N:r 95. Utsedda skiftesgodemän.

Forfattningsenligt kungores, att foljande personer jamlikt lagen den 18
juni 1926 om delning av jord å landet utsetts att vara godemän vid förrätt—
ningar enligt nämnda lag till utgången av år 1933.

INOM NORDMALINGS DISTRIKT :

Nordmalings socken:

Hemmansägaren Rickard Valleij, Brattsbacka, Vångsjö,
J. E. Karlsson, Högbränna, Hörnsjö,

5 Aug. Johansson, Mjösjö, Mjösjöby,

* J, A. Wiklund, Lögdeå,

y Johan Nylén, Sunnansjö, Baggård,

$ Aug. Jakobsson, Levar, Nordmaling,

53 Adolf Stromdahl, Örsbäck, Öreälv,
Nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Håknäs,
Hemmansägaren Holger Johansson, Gräsmyr.

Hörnefors socken:

Nämndemannen Erik Olofsson, Sörmjöle, Hörneå,
i August Englund, Norrbyn, Norrbystrand.

Savars socken:

Hemmansägaren Alfred Westerlund, Ytterstmark, Botsmark,
3 jJohan Hansson, Tålsmark, Bullmark,
$s Knut Kriström, Sävar,
y Jonas Jonsson, Sävar,,
37 Konrad Fredriksson, Täfteå, Umeå,
x J. 0. Johansson, Lillåtjälen, Botsmark.

Holmö socken:

Hemmansägaren Alfred Jonsson, Holmön,
$s Karl Holmberg, Holmön,
3 Olof August Holmgren, Holmön,
& Abel Sävenberg, Holmön.