OCR Output

2 . 1931 den 30 april. N:ris 76—78

sockengräns och Sorsele—Malå sockengräns upphäves från och med 1 instun—
dande maj.

Umeå i landskansliet den 30 april 1931.
NILS G. RINGSTRAND.
Gustaf Hultman.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri