OCR Output

2 1931 den 24 april. N:ris 70—72

det företag, som avser anläggning av väg från Vindelns järnvägsstation till
Skivsjöns by i Degerfors socken, beträffande delen mellan Vindelälven och
landsvägen Vännäs—Vilan.

Umeå i landskansliet den 24 april 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Gustaf Hultman. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri