OCR Output

1931 den 7 april. N:r 63 11
Fjärdings— och polismän:

Nordmaling: Distriktspolisen Axel Andersson, Nordmaling; extra polismannen
P. Sandman, Nordmaling; distriktspolisen Olof G. Grundström,
Nyåker; extra polismannen H. T. Nygren, Nyåker; extra polismannen

A. E. Karlstedt, Rundviksverken.

Hörnefors: Fjärdingsmannen E. A. Hörnberg, Hörnefors, Hörneå.

Bjurholm: Fjardingsmannen Hjalmar Forsberg, Bjurholm; fjärdingsmannen
Rud. Isaksson, Bredträsk, Mjösjöby.

Degerfors: Fjärdingsmannen O. A. Karlsson, Vindeln; fjärdingsmannen Alfred
A. Grahnén, Granö; fjärdingsmannen L. Alfred Malm, Hjuken, Hällnäs;
fjärdingsmannen Johan Israelsson, Ämsele.

Vännäs: Fjärdingsmannen O. A. Sundberg, Spoland.

Vännäs koping: Polismannen Fritz Georg Karlsson, Vännäs.

Umeå: Fjärdingsmannen, Helge Sandström, Teg, Umeå; fjärdingsmannen
Carl Sandström, Hössjö, Umeå; fjärdingsmannen Hugo Lindgren, box
2165, Umeå; fjärdingsmannen Carl Magnus Holmgren, Tavelsjö.

Holmsund: Förste polismannen Alfonz Björklund, Holmsund; polis— och fjär—
dingsmannen Bror Jakobsson, Lövön, Holmsund; polis— och fjärdingsman—
nen Algot Forslund, Obbola.

Sävar: Fjärdingsmannen Ludvig Eriksson, Sävar.

Holmön: Fjärdingsmannen Alfred Jonsson, Holmön.

Bygdeå: Distriktspolisen Oscar E. Petersson, Robertsfors; extra polismannen
Thorwald Jakobsson, Robertsfors.

Nysätra: Fjärdingsmannen Fritiof Hansson, Hertsånger, Andset.

Lövånger: Fjärdingsmannen Johan O. Frisk, Selet, Lövånger.

Burtriisk: Distriktspolisen Hjalmar Strid, Burträsk; t. f. distriktspolisen David
Lundell, Astrask; extra distriktspolisen Karl Löfroth, Burträsk; extra po—
lismannen Oskar Petrus Nilsson, Kalvträsk.

Bureå: Fjärdingsmannen K. A. Johansson, Bureå; fjärdingsmannen L. A.
Häggström, Gamla Fahlmark, Hjoggböle; extra polismannen Fridlieb An—
dreas Fridén, Bureå,

Skellefteå: Fjärdingsmannen K. A. Lindström, Sörböle, Skellefteå; fjärdings—
mannen K. J. Rådin, Krångfors, fjärdingsmannen H. Eriksson, Gammel—
staden, Skellefteå; fjärdingsmannen J. G. Pettersson, Bergsholmen; fjär—
dingsmannen Bertil Bäckman, Kåge; fjärdingsmannen John Fahlgren, Bo—
liden; extra polismannen Ernst Alfred Boström, Morön, Skellefteå; extra
polismannen Helmer Hedman, Skelleftea; extra polismannen Olof Oskar
Olofsson, Sävenäs, Ursviken; extra polismannen Karl Ferd. Markstrom,
Ursviken; extra polismannen Nils Gotthard Bergqvist, Boliden.

Byske: Distriktspolisen J. B. Viklund, Byske; distriktspolisen V. Kristoffers—
son, Fällfors; ordningsmannen Anton Markgren, Abyn; ordningsmannen
O. Hj. Forsell, Ostvik; ordningsmannen J. A. Källström, Byske.

Jörn: Fjärdingsmannen M. Andersson, Jörn; fjärdingsmannen Sven Ahlberg,
Jorn.

Norsjö: Fjardingsmainen Elof Axel Dahlqvist, Norsjö; fjärdingsmannen
Gustaf Eriksson, Bastuträsk;

Malå: Distriktspolisen Johan Emil Lundgren, Malåträsk; extra polismannen
Ernst Sjöström, Malåträsk.

Lycksele: Fjärdingsmannen Johan Fredrik Lundberg, Lycksele, fjärdingsman—
nen Ivan Martialis Holmlund, Lycksele.