OCR Output

Je

1931 den 7 april. N:r 63

Ordförande

Vice ordförande

' Roberts— |Distriktspolisen Oscar E. Peters—/Thure Hammarstedt, Robertsfors.
fors son, Robertsfors.
Jörn — Kronojägaren K. G. Stenberg,A. Skånberg, Jörn.
Jörn.
Vilhelmina|Folkskollararen J. Sandler, Vil—/Landstingsmannen John A. Nils—
helmina. son, Vilhelmina.
Asele |Handlanden E. E. Edén, _ Gustaf — Jonsson,
Asele.
Burträsk |Skogschefen Valdemar Zetter— Vandringsrattaren Osk. Söder—
berg, Burträsk. holm, Burträsk.
Vägstyrelsernas
Ordförande Vice ordförande

Malå

Degerfors
väghållningsdistrikt.
Umeå tingslags väg—
hållningsdistrikt.

Holmö

Lövångers
väghållningsdistrikt.

Burträsks
väghållningsdistrikt.
Skellefteå
väghållningsdistrikt.
och

tingslags

ningsdistrikt.

sockens väg—
hållningsdistrikt.

Bygdeå sockens väg—Landstingsmannen
hållningsdistrikt.

Nordmalings och Bjur-tRiksdagsmannen Adolf
holms tingslags väg—
hållningsdistrikt.

sockens'Förvaltaren Ejnar
Vindeln.

berg, Teg, Umea.
berg, Holmön.

Grenholm, — Södra
tjärn, Överklinten.

Nysätra sockens väg—f. d. Riksdagsmannen
hållningsdistrikt.

Jonsson, Gumboda,
set.

lund, Brattfors, Öreälv.

Holm, Faktorn

Wik—Disponenten V. Fr. Ern—
berg, Olofsfors, Nordma—
ling.

Svante — Schmidt,

Vindeln.

Häradsdomaren Aug. Lund—Byggmästaren J. M. Bäck—

ström, Teg, Umeå.

Arbetaren Joh. Albin Lund—Hemmansägaren Erik Olof

Lundin, Holmön.

And./Disponenten Karl Ahrberg,
Stor—| Robertsfors.

Olof Bankkamreraren J. A. Lind—
Ana—| mark, Nybyn, Anidset.

sockens/Folkskolläraren Erik Karls—Hemmansägaren _ P. _ H.

son, Lovanger.

sockens — Emil
strom, Bodbysund.

tingslags| Riksdagsmannen

Norsj6 Skogsinspektoren
vaghall—| Lidstrom, Norsjö.

Lindmark, Drängsmarkby.
Ludvig Handlanden

Ronnmark, Mangbyn,
Mangbyan.

Bo— Skogschefen Wald. Zetter—
berg, Burtrask.

Fvald/Hemmansägaren _G. . E.

Karlsson, Hjoggböle.

Nikanor Bur—
vall, Bjurträsk.