OCR Output

cm

a m

1931 den 7 april. N

:r 63 3

Ordforande Vice ordforande
Hdörnefors |Gårdsägaren _ Tycko Karlsson,|Forvaltaren — Carl _ Soderstrom,
Hörnefors, Hörneå. Norrbyskär.
B3jurholm /Hemmansägaren Edv. Jonsson,Chauffören Einar Agren, Bjur—
Bjurholm. holm.
DJegerfors |Overlararen _ Albin Lundstrom,Memmansagaren Karl Forsberg,
Vindeln. Vindeln.
Wännäs E. J. Eric Hansson,
Vännäs by, Spöland. Vännäs by, Spöland.
'”Vännäs |Lokomotivföraren K. A. Johans—Folkskolläraren Gust. A. Persson,
köping son, Vännäs. Vännäs.
Umeå |Byggmiastaren Johan Strömberg,'Häradsdomaren Aug. Lundberg,
Grisbacka, Umeå. Teg, Umeå.
Holmsund |Inspektoren Hugo Nygren, Sand—Gårdsägaren Alfred T. Kriström,
vik, Holmsund. Lövön, Holmsund.
Sävar — Pehr_ Ludvig Hemmansiagaren Johan Emil Säf—
Jonsson, Sävar. sten, Sävar.
IHolmön |Hemmansägaren F. A. Petters—Fyrvaktaren O. E. Svenonius,
son, Holmön. Berguddens fyrplats, Holmön.
Bygdeå [Folkskolläraren B. V. Wikström,'Landstingsmannen Anders Gren—
Robertsfors. holm, Södra Stortjärn, Över—
INysätra klinten.
Nämndemannen Gustaf Jonsson |Nils Pettersson, Estersmark, Ana—
Gumboda, Anidset. set.
Lovanger |Hemmansigaren Jonas Brinn—|Fabrikoren E. A. Lundh, Löv—
strom, Selet, Lovanger. anger.
Burträsk |[Landstingsmannen Emil Boström |Inspektoren _ Valfrid Vallmark,
Bodbysund. Bodbysund.
Bureå — |Folkskoll@raren Carl H. Nystrom |Fabrikoren Frans — Eriksson,
Bureå. Bureå.
Skellefteå |Hemmansägaren N. J. Fahlgren /Hemmansägaren _0. D. Lund—
Ersmark, Skellefteå. mark, Brännan, Skellefteå.
Byske |Riksdagsmannen Carl Lindmark, Handlanden — Axel — Fahlgren,
Drängsmarkby. Byske.
Jörn — Nils Sparrman, Bankkamreraren Einar Thorsen,
Björkliden, Jörn. Jörn.
Norsjö |Handlanden Aug. Nilsson, Bastu—Nämndemannen P. A. Lundgren,
träsk. Risliden, Norsjö.
Malå — |Inspektoren — Erust — Frans Aug. Wik—
Malåträsk. ström, Malåträsk.
Lycksele Hemmansägaren Joh. Knut Ludv. Vahl—

Gäddträsk, Lycksele.

berg, Lycksele.