OCR Output

1931 den 24 februari. N:r 42

Skjutsanstaltens namn

Skjuts utgöres till

| Väglängd i |

Anteckningar

och beskaffenhet nymil
Myrhedens gästgiveri' Siksjö _ (Norrbottens *
lägn) .. .. . .: S. 0 + | 2,9 |
Fällfers: ©. .. ... .. 37 {
Byske gästgiveri AFallfors: _ ........... 3, '
Fällfors gästgiveri Myrheden .. .. ;. .. .. | 347 E
Byske —.. . .. .. . .. .. 341 l
Kusfors gästgiveri Norsjö' . .. .. .. .. . .. 3,0 i
Nors6 gastgiveri ... Vornftrisk®) 34 '
Kusfors . .......... 3,0 |
|
Malåträsks gästgiveri' Vännäs*) .......... 1,9
Vindelgransele _ gäst—| Holmfors*) ........ 1,9 ;
giveri' .: /; .. . .. .. Vormsele*) / . .. : — . 32 |
Brattfors skjutsstation| Ledningsmark ... ... 1,8
Lycksele*). . .... . .. 22 |
1
Fedhingsmarks: 'gäst—|Siksjö. ........ . .. .. 2,6 ‘
Siveri — .. — .. . —> Pratifors _. . . .. ... 1,8
Blaikens gistgiveri ..| Stromsund ......... ia (1 |
Storumant)—..... ... 2,6
|
Stromsunds skjutssta—| Slussfors .......... 2,4 |
Lif — .3— , .. . .; :.. 04 Blaiken: .. . .. .. .. 14
Slussfors gästgiveri. | Forsmark .. .. .. . .. 222
Strömsund. . .. .. .. .. 2,4
Forsmarks ~skjnutssta—| Ajaur. ;:..;.... :.: . 1,8
tion . i2 2. Slussfors. .. . .. :.: 22
Ajattrs skjutsstation —.| Farsbäck: . .. .. ... 1,9 |
Porsmark . . .. .. ... 1,8
Forsbäcks _ skjutssta—| Laxnäs ..... .. .. .. . 1,2 |
on .. .. 1,9 ;
Faxnäs skjutsstation .| Björkförs . .. .. .. . .. 2,0 ;
Forsback .. . . .. .. .: 12 |

A de med *) betecknade platserna är skjutsanstalt icke inrättad.