OCR Output

se

w 110

vASTERBOTTENS LANS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIET

SERIEN A N:r 42 — 1931

N:r 42. Forteckning över länets skjutsanstalter.

Till allmänhetens kännedom kungöres följande

F 0O R T E C K N ITN G

utvisande de i Västerbottens län för perioden 1931—1933 befintliga skjuts—
anstalter m. m.

Skjutsanstaltens namn Skjuts utgöres till !Vaglan_gd : Anteckningar
och beskaffenhet | ' nymil
|
Levars gästgiveri .../Ava*) .....,. .. .s. isi — 17
Nyåket . | 2,9 Over Baggard 2,8 mil
Hörnefors*) } 2,6 Over Norrbyn 2,8 mil
Nyåkers gästgiveri ..|Bjurholm .......... ‘ 2,0
Levat .. .... ;. 2,9 Over Baggard 2,8 mil
| Avar)y >7 ;; p i uie 32
|
Bjurholms gistgiver! . Nyaker ...... 2,0
Öfträsk : ;....... 2,9
Degerfors giastgiveri . Botsmark*) . .. ...... 3,1
Nybyns gastgiveri ..\ Gammelbyn ... .. 4,7
| Robertsfors*) .. — .: 21
| Selel*)]
|Gammelbyns gästgi—| Bureå*) ........... 3s
| veti .. . . . 534 5 Åsttäsk _. ,. . :, 4 4,0
| Nybyn . 4,7
| ; 4,7
|
NåÅsträsks gästgiveri . .|Gammelbyn .......; 4,0

A de med *) betecknade platserna är skjutsanstalt icke inrättad.