OCR Output

em

12 1931 den 11 februari. N:r 40
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Norsjö Norsjö |[Hemmansäg. J. W. Zakris E——
s:ns lund, — Rörträsk, Petik—| riksson, Mensträsk, Nor——
nordvästra| träsk sjö—Vallen |
$s Norsjö |Namndemannen O. M. Sten—|Gastgivaren _ Lars Bjork;,
s: ns lund, Rålund, Kusfors Kusfors |
norra
Byske Byske |Folkskoll. N. E. Johansson,Handlanden Axel Fahlgren;,
Byske Byske |
4 Ostviks |Hemmansagaren Oskar Hemmansäg. Hjalmar For—
Marklund, Ostvik sell, Ostvik
% Abyns |Hemmansag. Gustaf Holm—Hemmansig. Enok Sund—
Iund, Kallbomark, Brinn—| berg, Abyn, Brinnfors
fors
y Fällfors |Hemmansagaren Nils Nils—|Hemmansagaren Gustaff
son, Fällfors Nilsson, Fällfors
Norrlång— 'Hemmansäg. Ruben Lind—/Skrädd. A. Nilsson, Norr—
träsks strom, Norrlangtrask,| langtrask, Fallfors
Fallfors
Alunds |Hemmansigaren AmandusHemmansig. Viktor Berg—
Biacklund, Alundsby ström, Brännan, Alunds—
by
Malå — J. E. Daniels—|Distriktspolisen Emil Lund—
son, Malåträsk gren, Malåträsk |
Asplunda |Nimndemannen Ernst Asp,|Kronojigaren E. R. Holm—
Asplund, Adak Iund, Nylund, Adak
LångträsksHemmansägaren J. L. E—|Hemmansigaren K. A.“]o¬
riksson, Högnäs, Ren—| hansson, Grundträsk,
tjärn Glommersträsk
Asplidens Hemmansägaren _ E. — 0O./Hemmansäg. K. A. Hult—

Lundkvist, Berg, Ren—

tjärn

Umeå i landskansliet den 11 februari 1931.

NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Hultman.

din, Aspliden, Malåträsk

Umeå 1931 — Larsson & C:s Tryckeri