OCR Output

1931 den 11 februari. N:r 40 11
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Bureå Nedre J. K. Lindgren,|'Hemmansägaren N. Bur—
Bäcks Burvik, Bureå stedt, Bäck, Granliden
# Ohrvikens |Kassoren K. V. Hällström,/Förrådsförvalt. P. M. Ohn—
Ohrviken gren, Ohrviken
äs SjöbottensHemmansägaren J. A. Lind—/Handlanden Ivar Hellgren,
gren, Sjöbotten, Bureå Sjöbotten, Bureå
$3 Fahlmarks/|Hemmansägaren P. J. Lund—/Hemmansägaren Karl Ren—
strom, Gamla Fahlmark,| strom, Ostra Fahlmark,
Hjoggbole Hjoggböle
y HjoggböleLandstingsmannen _G. E. Nimndemannen C. H. An—
Karlsson, Hjoggböle dersson, Hjoggbole
Jörns Jörns |Kronoj@garen K. G. Sten—/Handlanden L. G. Lund—
berg, Jörn berg, Jörn
»» Stava— Kronojägaren Karl Sten—|Hemmansiagaren James Ah—
träsks berg, Norsberget, Stava—| lund, Stavaträsk
träsk
§3 Myrhedens|Banvakten K. A. Strom,lInsp. G. N. Norberg, Myr—
Myrheden heden
33 Ullbergs— |Hemmansagaren _ Johannes|Travaruhandl. Arvid Ves—
trasks Vestermark d. y., UlIl—] termark, Ullbergstrisk,
bergstrask, Stenstrask Stenstrask
» Oster— John Nordfelth,|Kronoj@garen Arvid Valter,
Jorns Öster—Jörn Öster—Jörn
9> Stryckfors|Skiftesgodemannen _ Bern—|Hemmansig. J. V. Lång—
hard Ahnqvist, Stryck—| ström, Stryckfors, Fäll—
fors, Fällfors fors
Norsjö Norsjö |Skogsinspektoren _ Ludvig|Skogsinspekt. Ernst Vik—
s: ns Lidström, Norsjö ström, Norsjö
mellersta
#P Norsjö /Handelsförest. Nils _ jJoh.|Speditören _ Joh, _ Sigurd
s: ns Hörnlund, Bastuträsk Lindblom, Bastuträsk
östra
$s Norsjö |Hemmansiagaren Alexander|Hemmansig. Alfred Alm—
s:ns Lundström, Rönnfälla,| gren, Bjursele
sydöstra | Bjursele
37 Norsjö |Nimndemannen Jakob Hemmansägaren Elof An—
s:ns Holm, Lillraggsjö, Ragg—| dersson, Amliden, Lill—
vastra sjö holmträsk