OCR Output

10 1931 den 11 februari. N:r 40
eee oma so bema se 0 eer tereT
Socken Valdistrikt Ordforande Suppleant
Burtrasks | Kvarnbyns|Kopmannen Birger Nord—Hemmansäg. Edvin Lind—
stedt, Kvarnbyn, Kvarn—| berg, Kvarnbyn, Kvarn—
bysund bysund
H Lappvatt— ' Nämndemannen Johan Ren—Nämndemannen Axel Strid,
nets ström, Renbergsvattnet,| Lappvattnet, Bodbysund
Burträsk
Bodbyns |Inspektoren Valfr. Vallmark,HMiradsdomaren Emil Bo—
Bodbysund strom, Bodbysund
§ Bygdsil— Memmansiag. J. P. Olofsson,| Skogvaktaren Anders Nor—
jums Ronnliden, Bygdsiljum ström, Bygdsiljum
Skellefteå | Kågeda— 'Handl. Esaias Brinnstrom,|Faktor Karl Karlberg, Kage
lens Kusmark
äs Hebbers— /Hemmansägaren _ Johannes/'Hemmansägaren Johan Jo—
fors Widmark, Gråliden, Hög—| hansson, — Gran, Hog—
dalsås dalsås
$s Skellefteå |Folkskoll@raren K. O. Hed—Kyrkovärden ]J. E. Wall—
s:ns norra|l strom, Brännan, Skellef—| mark, Brännan, Skellef—
tea tea
35 Medle 'Skiftesgodem. Karl Hugo|Skriddaren J. E. Brinn—
Hedlund, Medle strom, Medle
m Svan— |Byggmiastaren J. Lindmark, Hemmansiagaren Anders
stroms Svanfors, Boliden Holmberg, Nyholm, Boli—
den
$ Skellefteå Underlöjtnanten J. B. Ö—Hemmansäg. Sven Viklund
s:ns sodral qvist, Sörböle, Skellefteå| Tjärn, Skellefteå
C Gum— |Hemmansigaren Rob. Verne
marks— Ingberg, Gummarksnoret,| Lindfors, Ragvaldsträsk
Norets Skellefteå
& Klutmarks/Häradsdomaren Ant. Bränn—'Hemmansägaren L. A. E—
strom, Skramtrask riksson, Klutmark
i Finnfors |Handlanden D. A. Rhodin Hemmansig. Nils Svens—
Krangfors son, Finnfors, Finnfors—
fallet
5 Ursvikens |Folkskoll@raren Karl Lind—|Lotsformannen N. P. Wik—
strom, Klemensnas, Urs—| strom, Ursviken _
viken
3 Bergsbyns Folkskollararen HelmerHemmansig. Bror Hoim
Bergstedt, Bergsbyn,, strom, Bergsbyn, Bergs
Bergsholmen holmen
Bureå Bureå |Handlanden Amandus Ny—Arbetaren Hugo Nygrer
berg, Burea Burea