OCR Output

1931 den 11 februari. N:r 40 9
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Bygdea | Ultervatt— Hemmansigaren _ Magnus Hemmansiagaren Karl Ed—
nets Pettersson, Ultervattnet,| strom, Ultervattnet, Ro—
Robertsfors bertsfors
% Akullsjons — Anders/'Lägenhetsäg. Helmer Fred—
Grenholm, S:a Stortjärn,| riksson, — Storrödingber—
Överklinten get, Överklinten
Nysätra | Ånäsets |Bankdirektoren G. Jonsson,| Kommunalnämndsordf.Aug.
Anaset Röring, Ånäset
§ Flarkens |Haradsdomaren A. A. An—[HMandl. C. J. Tjärnström,
dersson, Flarken, Anaset| Flarken, Ånäset
& Kolaboda Nämndemannen A. A. Anders Sehl—
riksson, Horneborg, Ana—| stedt, Strand, Andset
set
e Gumboda [f. d. Riksdagsmannen OlofMemmansigaren Albin Ahl—
Jonsson, Gumboda, A—| berg, Klintsjön, Anaset
naset
Lövångers| Vallens |Folkskoll. Edv. Dahlberg,Hemmansäg. Enock Sten—
Vallen, Vebomark vall, Vallen, Vebomark
ä Vebomarks/Skolläraren Sigfrid Persson, 'Folkskolläraren Johan Oh—
Vebomark man, Vebomark
53 Hökmarks |Folkskolläraren Signar/Hemmansägaren J. E. Rönn—
Sundkvist, Hökmark, Hok—| kvist,. Hökmark, Hök—
marksby marksby
§3 Lovangers|Memmansagaren P, H.jFabrikören _E. A. . Lund,
Rönnmark, Mångbyn,| Lövånger
Mångbyån
& Uttersjöns 'Hemmansägaren Joh. Aug.|Faktor E. A. Berglund, Ris—
Andersson, Risbole, Gran—| böle, Granliden
liden
Burträsks | Gammel— |Skogsckefen Wald. Zetter—/Schaktmästaren A. F. Jo—
byns berg, Bur:rask hansson, Burträsk
35 Ljusvatt— |Landstingsmanns «: Nils\Namndemannen Andreas
nets Brännström, Ljusva:tnet | Nyström, Ljusvattnet
ä+ Kalvträsks/f. Fjärdingsmannen _J. A |[Folkskoll. Hjalmar Wik—
Söderström, Kalvträsk lund, Kalvträsk
y$ Storbrin— |Inspektoren Albert Johan An—
nans son, Storbrännan dersson, Storbrännan
§ Astrasks [Folkskolläraren F. V. Fors—Inspekt. Aug. Högdahl, As—
gren, Astriask träsk
33 Bygde— |HMemmansigaren Oscar Ols—Poststationsförestånd. J. V.
trasks son, Bygdeträsk Burlin, Kvarnbyn, Kvarn—

bysund