OCR Output

1931 den 11 februari. N:r 40
Socken Valdistrikt Ordforande Suppleant
Dorotea | Risbäcks Hemmansigaren M. A. Jo—/Kronojägaren J. E. Karls—
hansson, Söderfors, son, Risbäck, Arksjö
åker
$3 Ormsjö |Kommunalnämndsordf. A.\Handlanden _ Ernst _ Sjö—
N. Aldén, Ormsjö ström, Ormsjö
Tärna | Björkfors |Kommunalnämndsordföran—/Hemmansäg. J. M. Berg:—
den _ Ernst — Johansson,| lund, Björkfors, Hemavain
Björkfors, Hemavan
äs Björknäs |Abosonen Torsten Jonsson,|Kronodbon Nils Mikael Vin—
Nedre Björknäs, Gard—| ka, Gardvik
vik
Boksjö |Hemmansig. Gust. Rob.Hemmansiag. Per Alfr. Pers—
Persson, Boksjö, Tärna—/| son Boksjö, Tärnaby
by
är Joeströms Postförest. — Gust. — Arvid/Gränsuppsyningsm. N. T.
Larsson, Joeström Ward, Joesjö, Joeström
* |Landsfiskalen K. J. Lund—|Diakonen Frans Forsgren,
berg, Tärnaby Tärnaby
P Umfors 'Hemmansägaren Joh. — J.]Hemmansägaren A. J. Sten—
Stenmark, Umfors mark, Umasjö, Umfors
& ÄngesdalsHemmansägaren Nils Au—Hemmansägaren Oskar Jo—
gust Jonsson, Angesdal hansson, Angesdal
Bygdeå | Norums |Hemmansi@garen Hilmar Johan
ström, Norum, Sävar Sundström, Gryssjön, Sä—
var
$ Djäkne— |Niamndemannen Joh. Biack—Hemmansigaren Alex. Sö—
boda ström, Bliska, Djäkne—/| derlund, Ratu, Djäkne—
boda boda
P Bygdeå |Folkskoll. Albert Lundkvist,N@imndemannen Otto Is—
Bygdea berg, Bygdeå
e Bygdeå |Hemmansigaren _ L. _ O.'Hemmansäg. N. F. Berg—
Fällfors Bergström, Akulla, Byg—| ström, Antnäs, Bygdeå
deå
äå Roberts— |Folkskoll@raren B. V. Vik—/Distr.—polisen Oscar E. Pe—
fors strom, Robertsfors tersson, Robertsfors
35 Sikeå — |Memmansiagaren J. E. Nord—/Folkskolläraren Emanuel
brandt, Legdeå, Sikeå Lindkvist, Sikeå
e Overklin— |Poststationsforest. Johan|Handelsforest. Alfr. Jons—
tens Johansson, Overklinten son, Overklinten