OCR Output

1931 den 11 februari. N:r 40
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Vilhelmina/'Hemmansäg. Harald Jäger,'Speditören Reinhold Grön—

Vilhelmina

39

39

93

39
39

99

3

93

Dorotea

|

Siksjö

Järvsjö

Bäsksjö
Nästansjö
Tresunds

Skans—

holms

Fatmo—

makke

Dikanäs

Råsele

Stalons
Strömnäs

Hacksjö

Latikbergs
Storsele
Bergvatt—

nets
Svanabyns

Laxbacken, Vilhelmina
Handlanden P. E. Hamberg,

Siksjöhöjden
Kronojägaren Hilmer Pers—

son, Järvsjö, Latikberg

Folkskolläraren Nils Eriks—
son, Bäsksjö
Folkskolläraren Lars Lind—
blad, Nästansjö
Hemmansägaren Linus Oh—
man, Tresund
Fjardingsmannen Erik R.
Holmgren, Skansholm

Lapptillsyningsmannen Pet—
rus — Holmgren, Stornds,
Marsfjall

Skolläraren Per Olof Hans—
son, Sunnansjö, Dikanäs

Handlanden K. A. Hedin,
Meselefors

Handelsförest. Jonas Erik
Jonsson, Stalon

Handlanden _ Albin Sund—

ström, Malgomaj

Hemmansägaren Erik Fri—
tiof Lundberg, Hacksjö,
Siksjöhöjden

Hemmansägaren Johan N.
Lundberg, Latikberg

Kronojäg. Per O. Vester—
lund, Storsele, Vojmån

Kassoren Einar Emanuels—
son, Dorotea

Hemmansäg. Viktor Wik—
strom, Svanaby, Svana—
vattnet

lund, Vilhelmina

Hemmansägaren E. R. Ves—
tin, Siksjöhöjden

Hemmansägaren S. Agaton
Svensson, Järvsjö, Latik—
berg

Hemmansäg. Levin Jonsson,
Bäsksjö

Nämndemannen Rupert
Nilsson, Nästansjö

Hemmansägaren Petrus Oh—
man, Tresund

Kronojigaren D. A. Hoim—
gren, Skansholm

Hemmansägaren Kristoffer
Eriksson, Lövberg, Mars—
fjäll

Hemmansägaren E. A. Ed—
man, Dikanäs

Nämndeman Axel
strom, Råsele,
fors

Hemmansäg. Erhard Berg—
kvist, Stalon

Hemmansäg. Nils E. Grahn,
Malgomaj

Hemmansäg. Johan Sell—
gren, Hacksjö, Siksjöhöj—
den

Poststationsförest. Joh. A—
brahamsson, Latikberg

Råd—
Mesele—

Hemmansägaren Ludvig
Jonsson, Storsele, Vojmån

Handlanden _A. — Näslund,
Dorotea

Hemmansigaren Aron Pers—
son, Lavsjö