OCR Output

6 1931 den 11 februari. N:r 40
xxxxxa
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Sorsele |Skansnäs |Kronoåbon Jonas Öhman, Kronoåbon Emil Gustafs—
Gillisnuole, Hemfjall son, Risnas, Örnäsudden
$ Fjallsjonas|Lagenhetsinnehavaren Oskar Linder,
Gustafsson, _ Vapstberg,| Sorsele
Sorsele
Fredrika | Fredrika [Hemmansägaren _ E. — E./Folkskolläraren O. A. Teng—
s:ns södra| Nordenstedt,; Fredrika borg, Fredrika
Ss Fredrika |Namndemannen Levi Dani—Hemmansigaren D. _ A.
s:ns norra| elsson, Norrfors, Fredrika| Persson, Nordanåsb
$3 Fredrika |Handlanden Erik A. Edman, Skiftesgodemannen _ Frans
s:ns vastral Tallsjö V. Hedlund, Tallsjö
Örträsks | Örträsks [Skräddarmästaren F. _ L./Faktorn Viktor Nordfjell,
Skarin, Örträsk Örträsk
34 Langsele |f. Landstingsmannen J. P..Hemmansägaren Edvard
Lindström, Långsele, Or—| Norberg, Långsele, Or—
trask trask
Äsele Torvsjö |Kronojagaren J. L. Martens— Hemmansiag. Gustaf Vest—
son, Torvsjö man, Torvsjö
$3 Älgsjö |Haradsdomaren F. A. Salo—/Handlanden Jakob Salo—
monsson, Älgsjö, Alg—| monsson, Älgsjö, Älg—
sjöås — sjöås
& Borgsjö |Hemmansig. E. C. Salo—Kronojägaren J. H. Hägg—
monsson, Borgsjö, Borg—| ström, Borgsjö, Borgsjö—
sjöbyn byn
8 Gavsele |Hemmansiag. 1. E. Olsson,Hemmansigaren Martin
Gavsele helm Paulsson, Gavsele
53 Asele |Skogsforvalt. S. A. Bjur—Kassören Nils Persson,
berg, Asele Asele
s Hälla [Handl. C. E. Lindström,|Hemmansäg. Erik Edstron,
Hällaström Hällaström
§3 Lomsjö |Folkskollararen Th. Johans—|Handlanden Einar Hamma,
son, Lomsjö Lomsjö
% Rissjö HMHemmansagaren Albert E—/Handlanden _ Erik Palli1,
riksson, Ytter—Rissjö Ytter—Rissjö
35 Siksjö |Kronojagaren Anton Nils—Hemmansägaren Artur Nil:—

son, Lillögda

son, Siksjö, Älgsjöås