OCR Output

1931 den 11 februari. N:r 40 5
Socken Valdistrikt Ordforande Suppleant
Lycksele | Lycksele |Kronojagaren Eav. Bjork, Faktorn Samuel Persson,
s:ns 6:te | Björksele Björksele
$ Lycksele /Hemmansäg. Johan Lind—Kronojägaren Karl Edv. Ro—
s:ns 7:del: qvist, Rusksele bertsson, Ruskträsk
$ Lycksele |Vandringsratt. J. A. Olsson,'Bokhållaren Bertil Lund—
koping Lycksele qvist, Lycksele
Stensele Åskilje Hemmansäg. Karl Mattsson,|Sågverksäg. Elof Astrom,
Askilje Askilje
5$ Gunnarns |Landstingsmannen _ F. E.|Handlanden Axel Gerdlund,
Holmner, Gunnarn Gunnarn
» Pauträsks 'Hemmansäg. Ludv. Vallin,'Handl. E. E. Sjöberg, Pau—
Pauträsk träsk
$s Långvatt— Kronojägaren O. Gulliks—Hemmansägaren P. G. Gus—
nets son, Norrberg, Storuman| tafsson, Långsjöby
% Umnäs |Hemmansag. J. V. Johans—Hemmansigaren _ P. O.
son, Umnäs Larsson, Umnäs
äs Nordanås |Folkskolliraren P. O. An—Predikanten Aug. Eriksson,
dersson, Forsmark, Sluss—| Forsmark, Slussfors
fors
5; Arthur Jo—Hemmansig. E. R. Johans—
hansson, Gardsjönäs,| son, Gardsjönäs, Sluss—
Slussfors fors
n Blaikens |PoststationsfGrest. Knut/'Kronojägaren P. A. Lind—
Andersson, Blaiken berg, Blaiken
» Skarvsjö |Hemmansig. V. A. Stenvall,/|Gårdsägaren Aron Johans—
Skarvsjöby son, Skarvsjöby
& Stensele |Banktjanstemannen A. Sten—/Predikanten Alfr. Eriksson,
vall, Stensele Stensele
Sorsele Sorsele [Handlanden Otto Karlsson,'Faktorn — August Astrom,
Sorsele Sorsele
$3 Blattnik— |(Vandringsratt. C. M. Pers—Hemmansäg. Oskar Ren—
sele son, Blattniksele man, Blattniksele
37 Gargnäs |Faktorn Johan Sundelin,Hemmansig. Ossian Back—
Gargnas man, Gargnas
0 Ammarnäs Hemmansäg. I. A. Mikaels—Kronoåbon Yngve Forsvall,
son, Tjulträsk, Ammar—| Ammarnas
näs
Bockträsk 'Hemmansäg. Albert Grund— Hemmansiag. Karl Vester—

strom, Bocktrask, Garg—
nas

mark, Bockträsk, Garg—
näs