OCR Output

4 1931 den 11 februari. N:r 40
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Sävars |Botsmarks|Folkskoll. J. A. Nilsson, Kronojägaren Axel Bränd—
Botsmark ström, Botsmark
Holmöns | Holmöns |Fjardingsmannen Alfred/Kommunalnämndsordf. — F.
Jonsson, Holmön A. Pettersson, Holmön
Degerfors |'Bubergets Hemmansäg. Jonas Anders—Hemmansäg. Jonas Karls—
son, Buberget, Vasterli—| son, Buberget, Västerli—
den den
* Degerfors Handl. J. Holmstrom, Vin—lInspektoren _ Adrian FaAll—
deln man, Vindeln
%% Ekträsks /Handl. J. W. Höglund, Ek—/Folkskolläraren Per _Alb.
träsk Westin, Ekträsk
% Granöns [Fjärdingsmannen AlfredNämndemannen P. A. Ny—
A. Grahnén, Bjurforsfal—/| gren, Tegsnäset, Bjur—
let forsfallet
4s Hällnäs |Disponenten Bengt Breden—Inspektoren O. L. A. Malm,
berg, Hällnäs Hällnäs
% J. R. Johansson, Fabrikören Carl Jacobsson,
Tvärålund Tvärålund
> Skivsjö [Hemmansig. Gideon Ols—Kronojägaren Alfr. Wik—
son, Skivsjostrand strom, Sundö, Skivsjö—
strand
$ Yttersjö |Kronojagaren J. V. Nilsson,Mandlanden E. J. Eriksson
Hällnäs Hällnäs
$ Amsele 'Nämndemannen Joh. Isra—|Faktorn Art. Öberg, Amsele
elsson, Amsele
y Ekorrsele |Faktorn Per Edlund, Ekorr—Hemmansäg. Erik Eriksson
sele, Amsele Ekorrsele, Strycksele
$ Rödå |HMemmansig. A. R. Matts— Hemmansag. And. Jonsson
son, Rödåsel Rödåsel
Lycksele | Lycksele 'Hemmansäg. Erik Eriksson,'Hemmansägaren Viktor
s:ns I:staj Betsele Sundelin, Norrlunda
Lycksele
5s Lycksele |Memmansiag. Johan Johan Pers—
s:ns 2:dral Nyby, Vänjaurbäck son, Vänjaurbäck
55 Lycksele 'Handlanden _ Artur — Kon—Hemmansägaren Per Oskai
s:ns 3:djec!— radzon, Vagsele Eriksson, Vägsele
$s Lycksele |Faktorn Erhard Johansson,|Handlanden Valfr. Frans—
s:ns 4:de| Vinliden, Ulvaskog son, Vinliden, Ulvaskog
$3 Lycksele |Hemmansig. Robert Hed—Hemmansägaren Carl Jo—
s:ns 5:te| berg, Rusele, Blaviks—| hansson, Rusele, Blaviks—
strand strand