OCR Output

1931 den 11 februari. N:r 40
Socken Valdistrikt 1 Ordförande Suppleant
Umeå Rödå _ |Flottningsförmannen — Hans|Hemmansag. Konig Nilsson,
Andersson, Rödåsel Rödåsel
3 Mickels— |Hemmansag. Magnus Holm—|Faktorn _ Arvid Edstrom,
träsks berg, Mickelsträsk, Mickelsträsk, Umeå
meå
y FlurkmarksHemmansiag. Nils Anders—Folkskollär. Jonas Anders—
son, Flurkmark, Umea son, — Flurkmark, Umea
ä Ersmarks /Hemmansäg. Herman Sand—/Hemmansäg. Algot Nilsson,
gren, Ersmark, Umeå Ersmark, Umeå
Holmsunds/Holmsunds/Landstingsmannen J. A. No—Sågställaren J. S. Nord—
réus, Holmsund strom, Sandvik, Holm—
sund
ä& Obbola |Folkskollir. Emil Lofgren, Arbetaren Karl __ Oskar
Obbola Karlsson, Obbola
Vännäs | Spolands |Folkskollar. Nils Schodin, Nimndemannen Eric Hans—
Spoland son, Spoland
#9 Västerås 'Hemmansäg. Erik V. Svan—Hemmansäg. Jonas Lind—
berg, Nyby, Vännäs gren, Långsjö, Vännäs
3 Hjoggsjö 'Hemmansäg. Ernst EmillHemmansäg. Johan Albert
Nilsson, Hjoggsjö, Vin—| Karlsson, Hjoggsjö, Vän—
näs näs
33 Pengsjö J. Blomquist, Gardsigaren J. A. Anders—
Pengsjö, Pengsjö by son, Pengsjö, Pengsjöby,
5 Högås |Hemmansig. Karl Karlsson,'Nämndemannen Hj. Nygren,
Högås, Vännäs Hednäs, Vännäs
ds Stärkes— /'Hemmansäg. C. M. Carls—|Hemmansig. J. H. Lund—
marks son, Stärkesmark, Tvärå—| gren, Tväråbäck
bäck
$7 Vännfors Kronojäg. E. Sandgren;|Hemmansiagaren _ Reinhold
Vännfors, Spöland Nilsson, Selet, Spöland
P Vännäs |Folkskollir. Gustaf A. Pers—/Lokföraren K. A. Johansson,
kopings son, Vännäs Vännas
Sävars Sävars |Hemmansig. Emil Säfsten,|Schaktmäst. Halsten Berg—
Sävar man, Tväråmark, Sävar
Bullmarks Folkskoll. J. P. Sandström,'Hemmansäg. Johan Jonzén,

39

Bullmark

Tålsmark, Bullmark