OCR Output

r 40

2 1931 den 11 februari. N:
| o 2 | 7
Socken | Valdistrikt Ordförande Suppfeant
| |
Bjurholms Johan A—/Hemmansägaren Viktor A—
bramsson, Karlsbäck,| bramsson, Karlsback,
Mjösjöby Mjösjöby
y3 Bjurholms |Banvakten _ A _ Berglund,|Handlanden G. J. Lundgren,
sodra Vackeras, Norrfors Norrfors
¥ BredträsksFaktorn Arvid Lundberg,|Fjirdingsmannen Rud. 1—
Stennäs, Mjösjöby saksson, Bredträsk, Mjö—
sjöby
t Stroms 'Faktorn Helmer Flodell, Ot—|Hemmansagaren Fredrik
tervattnet, Näsvall Lindgren, © Ottervattnet,
Näsvall
e Vitvattnets'Faktorn Helmer Jonsson,|HMemmansigaren Edv. E—
Vitvattnet, Hörnsjö riksson, Brännland, Hörn—
sjö
31 Bastunäs 'Hemmansägaren Erik Gus—|Handlanden Rickard Ols—
tav Engman, Bastuträsk,| son, Bastuträsk, Bjur—
Bjurholm holm
$3 Sunnana |Hemmansig. Gust. Grahn,|Hemmansäg. JohanJonsson,
Provåker, Bjurholm Provåker, Bjurholm
Umeå Stöcke |Hemmansig. Egil Anders—|Hemmansigaren Set
son, Ström, Stöcksjö dersson, Ström, Stöcksjö
9 Röbäcks Erik O—/Handelsbiträdet Klas Gid—
lofsson, Röbäck, Umeå lund, Röbäck, Umeå
» Tegs — |Lantbrukaren Nils Eriksson,|Hemmansig. Ludvig Sand—
Böle, Umeå ström, Teg, Umeå
% Kasamarks|Hemmansig. Carl Anders—|Hemmansig. Carl — Gran—
son d. y., Hössjö, Umeå | berg, Hössjö, Umeå
35 Backens [Skiftesgodemannen J. AxelFjärdingsmannen E. Hugo
Sandgren, Grisbacka, Lindgren, _ Box — 2165,
Umeå Umeå
55 BrännlandsNämndemannen Oscar A—/Hemmansäg. Helmer Jo—
strom, Brännland hansson, Brännland
& Innertavle Hemmansägaren — Gotthard/Skiftesgodem. Oskar Dah—
Dahlgren, Innertavle,| gren, Innertavle, Umeå
Umeå
P Hissjö Handlanden Per Rehn, His—|Hemmansiag. Oskar Kgrls—
sjö, Västerhiske son, Hissjö, Västerhiske
Tavelsjö Nämndemannen Nils Karls—/Fjärdingsmannen _ C. M.

son, Tavelsjö

Holmgren, Tavelsjö