OCR Output

hn

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T

SERIEN A. N:r 40 — 1931

N:r 40. Förordnade ordförande och suppleanter i länets valnämnder.

I enlighet med föreskrift uti 33 $ i lagen om val till Riksdagen den 26 no—
vvember 1920 har Kungl. Maj:ts befallningshavande, enligt lydelse i lagen den
6 juni 1930 förordnat nedannämnda personer till ordförande och suppleanter,
för dem i följande valnämnder för lanets landskommuners valdistrikt, nam—

liigen :
w
Socken Valdistrikt Ordförande Suppleant
Hornefors | Hornefors |Arb. Johannes _ Norgren, Kom.—namndsordf. _ Tycko
Hörnefors, Hörneå Karlsson, Hörnefors, Hör—
neå
& Sörmjöle |f. Nämndemannen Erik O—|Handlanden Erik Anders—
lofsson, Sörmjöle, Stöck—| son, Sörmjöle, Stöcksjö
sjö
$» Norrbyns Nämndemannen Aug. Eng—Hemmansägaren Edv. Ed—
lund, Norrbyn, Norrby—| blad, Ängersjö, Hörneå
strand
15 Norrbyskä—/Förvaltaren _ Carl Söder—'Materialförvalt. J. Conrad
rens ström, Norrbyskär Berglund, Norrbyskär
Nordma— | Vallens _ Ivan Helge Jo—
lings Olofsfors, Nordmaling sephsson, Nordmaling
ås Lögdeå |Faktorn V. K. Sörlin, Lög—Folkskolläraren Johan V.
deå Lögdeå
15 Gräsmyrs Hemmansäg. J. O. Johans—Handlanden Olof Lundin,
son, Grasmyr Grasmyr
Nyåkers |Hemmansag. J. E. Karlsson, Handelsförest. _ Carl R.
Högbränna, Hörnsjö Nordberg, Nyåker
B Norrfors |Hemmansag. P. A. Sahl—Faktorn August Sandström,
ström, Nordsjö, Norrfors| Högåker, Norrfors
Bjurholms | Bjurholms Handlanden Fridolf Ståhl—Kommunalnämndsordf. Edv.
sten, Bjurholm Jonsson, Bjurholm