OCR Output

2 1931 den 3 februati. N:r 31, 32

Sandberg, som är född den 11 april 1909 i Kumla socken, Örebro län, be—
skrives vara något under medellängd med ordinär kroppsbyggnad, mera mörk
än ljus, med mörka ögonbryn, liten rak näsa och gråaktiga ögon.

Krono— och stadsbetjänte i länet anmodas att i anledning av förestående
efterlysning noggrant fullgora vad dem lagligen åligger.
Umeå i landskansliet den 3 februari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

G. Wik. Elof Huss.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri