OCR Output

3 1931 den 28 januari. N:ris 23—25
N:r 25. Aterkallad efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes allmänna kungörelser för den
4 mars 1930, n:r 53 Ser. A, landskansliet intagna efterlysning av stenarbeta—
ren Otto Evert Palmblad från Röetved i Fjälkestads församling återkallas
härmed, sedan Palmblad numera börjat undergå det honom ådömda straffet.

Umeå i landskansliet den 28 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umed 1931 —Larsson & C:os Tryckeri