OCR Output

2 1931 den 27 januari. N:r 21, 22

med rodlatt fräknig hy, blågrå ögon, rak näsa, friska tänder och rott uppstru—
ket hår, som verkar urblekt. Utslaget förvaras å landskansliet i Nyköping.
Krono— och stadsbetjänte anmodas att i anledning av forestaende efter—
lysning noggrant fullgora vad dem lagligen åligger.
Umeå i landskansliet den 27 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umea 1931 —Larsson & C:os Tryckeri