OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:r 21, 22 — 1931

N:r 21. Overformyndarna inom Skelleftea tingslag.

Forfattningsenligt kungöres härmed, att överförmyndarna inom Skel—
leftea tingslag träffas å följande tider och orter under år 1931 :

1. Overformyndaren i Skelleftea sockens sodra distrikt Sven Wiklund
i Tjärn, Skellefteå träffas under januari och februari manader å Skellefteortens
Mejerikontor i Skellefteå stad varje lordag klockan 10 fm.—2 em. samt under
årets övriga månader i sitt hem forsta fredagen varje månad klockan 10 fm.—
12 middagen.

2. Overformyndaren i Skelleftea sockens norra distrikt O. D. Lundmark
i Degerbyn, Skelleftea traffas under januari och februari månader å Skellefte—
ortens Mejerikontor i Skelleftea stad varje lordag klockan 10 fm.— 2 em. samt
under årets övriga månader i sitt hem första fredagen varje månad klockan
10 fm.—12 middagen.

3. — Overformyndaren i Kagedalens distrikt Esaias Brinnstrom i Kusmark
traffas a sitt kontor under januari och februari manader varje fredag klockan
10 fm. —2 em. samt under årets övriga månader första fredagen i varje månad
klockan 10 fm.—12 middagen.

4. Overformyndaren i Burea sockens distrikt C. H. Andersson i Hjogg—
böle träffas forsta torsdagen i varje månad klockan 9—11 fm. i sin bostad
samt under tiden 23 januari till den 20 februari dessutom varje fredag klockan
11 fm.—3 em. å kommunalrummet i Bureå.

5. Överförmyndaren i Jörns distrikt M. Andersson i Jörn träffas å sitt
kontor under januari och februari manader varje lordag klockan 10 fm.—3 em.
samt under årets övriga månader första lördagen varje månad klockan 9 fm.
——12 middagen.

6. Overformyndaren i Byske sockens distrikt J. B. Wiklund i Byske
träffas å sitt kontor första fredagen i varje manad klockan 9—11 fm. utom
under januari och februari månader då expeditionen hålles öppen varje lördag
klockan 10 fm.—3 em. Under månaderna januari—maj uppehålles överför—
myndarebefattningen i distriktet av vaktmästaren Ernst H. Johansson i Byske.

N:r 22. Allmän efterlysning.

På begäran av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Södermanlands län
efterlyses : _

abetaren Johan Magnus Anton Andersson, fodd den 18 januari 1886 i
Svedala socken, Malmöhus län, vilken genom Kungl. Maj:ts utslag den 29
juni 1926 dömts att för misshandel mot tjänsteman i tjänsteutövning undergå
straffarbete i 2 månader. Han beskrives vara av medellängd, starkt byggd,