OCR Output

2 1931 den 27 januari. N:r 20

Vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele,
Riksdagsmannen Ludvig Brännström, Brännan, Skellefteå.

Av Kungl. Maj:ts Befaliningshavande utsedda ledamöter :

valda för aren 1931—1933:

Överlantmätaren Helge Rudhe, Umeå,
Landstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet,
Grosshandlanden J. E. F. Lagerkvist, Umeå,
Namndemannen Johan Emil Lidén, Norsjö,
Häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå,
Gårdsägaren Gust. Lundberg, Bjurträsk, Kusfors,
Hemmansägaren O. Zingmark, Ytterhiske, Umeå,
Radmannen C. Sandström, Umeå.

valda för åren 1930—1932:

Sekreteraren Adolf Granström, Umeå,
Hemmansägaren Erik Finnberg, Björksele,
Nämndemannen J. A. Hörnström, Hörnsjö,
Hemmansägaren S. P. Jonsson, Söråsele, Asele,
Fabrikoren K. O. Norlund, Bureå,
Flottningschefen Oskar Grén, Skelleftea,
Jordbrukskonsulenten J. Söderblom, Vindeln,
Landsfiskalen F. W. Wallmark, Umeå.

valda för aren 1929—1931 :

Nämndemannen N. Belander, Bjurholm,

Disponenten Lorentz Thalén, Umeå,

Landstingsmannen Emil Boström, Bodbyn, Bodbysund,
Landstingsmannen And. Grenholm, Norra Stortjärn, Overklinten,
Disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling,
Jagmastaren Nils Edblad, Sorsele,

Nimndemannen Axel Radstrom, Rasele, Meselefors,
Lantbruksingenjören H. Wikström, Skellefteå.

Umeå i landskansliet den 27 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri