OCR Output

2 1931 den 17 januari. N:r 17

Detta trafikhjälptecken bäres såsom :

A. _ bindel om armen,

B. bricka av emaljerad plåt i höjd lika med bandets bredd och längd
15 cm., rymmande tre cirkelytor,

C. flagga av tyg i brickans dimensioner eller
D. nål i form av en förminskad bricka i dimensioner 22430 mm.
Umeå i landskansliet den 17 januari 1931. —

På Lähsstyrelsens vägnar :
Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri