OCR Output

2 1931 den 17 januari. N:ris 13—16
N:r 16. Aterkallad efterlysning.

Den i Kungl. Maj:ts Befallningshavandes allmänna kungörelser för den
19 november 1930, n:r 25, Landskansliet, intagna efterlysning av plåtslageri—
arbetaren Petrus Axel Emanuel Isaksson, född den 22 januari 1899, varder
härmed återkallad.

Umeå i landskansliet den 17 januari 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri