OCR Output

1931 den.13 januari. N:r 12 3

Kågedalens valdistrikt av
Skellefteå socken l Bilda tillsammans ett haradsfogdedistrikt.
Byske socken I Areal omkring 30,5 kvmil. Folkmängd 21,091.

Jörns socken

Lycksele socken | Bilda tillsammans ett haradsfogdedistrikt.

lé)r/tcrl;ssekls é{gcpl?e]g J Areal omkring 56 kvmil. Folkmängd 11,918.
Vilhelmina socken } Bilda tillsammans ett haradsfogdedistrikt.
Dorotea socken Areal omkring 110,5 kvmil. Folkmängd 15,277.

Exemplar av denna kungörelse komma att under tiden hållas tillgäng—
liga hos landsfiskalerna och kommunalnämnderna i länet.

Umeå i landskansliet den 13 januari 1931.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Axel Rudberg.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri