OCR Output

9 % 1931 DEN 12 JANUARL N:ris 9—11

' I Västerbottens västra domsaga :
Froken Stina Andersson, Tingshuset, Lycksele.

I Vasterbottens mellersta domsaga :
Skrivbiträdet Estrid Westermark, Robertsfors.

I Vasterbottens norra domsaga:
Skrivbiträdet Britta Bergstrand, Skellefteå.

N:r 11. Tider, då domsagornas kanslin hållas tillgängliga för aliman—
heten.

Författningsenligt kungöres härmed, att domsagornas i länet kansliloka—
ler enligt från vederbörande domhavande hit inkomna meddelanden hållas
öppna helgfria dagar å följande tider, nämligen :

Umeå domsagas kansli:
klockan 10—14, med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hålles
öppet klockan 11—13.
Västerbottens södra domsagas kansli

klockan 11—15 med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hål—
les öppet klockan 10—12.

an e ata A

Vasterbottens vastra domsagas kansli
klockan 10—14.

Vasterbottens mellersta domsagas kansli

klockan 10—14, med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hålles
Oppet klockan 10—12.

Vasterbottens norra domsagas kansli

klockan 10—14, med undantag av juli och augusti månader, då kansliet hål—
les öppet klockan 10—12.

Umeå i landskansliet den 12 januari 1931.
På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1931 — Larsson & C:os Tryckeri