OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMANNA KUNGORELSER

L A ND S K A NS LIE T
SERIEN A. N:ris 2—5 — 1931

N:r 2. Uppgift å de inom länet vid skiftesverket stationerade lantmätar—
mas namn och adresser.

Overlantmatare:
E. H. Rudhe, adr.: Umeå, tjänstetelefon 782.

Assistent vid lantmäterikontoret :
K. M. Fors, adr.: Umeå.

Distriktslantmätare :

i Nordmalings distrikt: N. A. Rasmuson, adr.: Umeå, telefon 1098,

i Umeå distrikt: G. Tillgren, adr.: Umeå, telefon 651 — sommartid Stöcksjö,
telefon 9,

i Vännäs distrikt: H. Lidman, adr.: Umeå, telefon 1291,

i Degerfors distrikt: G. F. Fagerquist, adr.: Vindeln, telefon 86,

i Burträsks distrikt: K. E. Lindeberg, adr.: Burträsk, telefon 27,

i Nysätra distrikt: B. Sjögren, adr.: Umeå, telefon 1690,

i Skellefteå södra distrikt: E. A. 1. Hedman, adr.: Skellefteå, telefon 416,
i Skellefteå norra distrikt: G. A. Snellman, adr.: Skellefteå, telefon 214,
i Byske distrikt: N. Jönsson, adr.: Umeå, telefon 645,
i Norsjö distrikt: W. V. V. Engström, adr. : Umeå, telefon 929,
i Lycksele distrikt: A. Th. Broström, adr.: Lycksele, telefon 24, .
i

i Bjurholms distrikt: P. G. Y. Ostwald, adr.: Mariestad — Tjänsten uppehål—
les av t. f. distriktslantmätaren K. J. O. Dahm, adr.: Umeå, telefon 1707,

i Vilhelmina distrikt: K. Z. Norman, adr.: Vilhelmina, telefon 98.

N:r 3. Förordnad kommissionär vid lantmäterikontoret.

Till allmän kännedom kungöres, att såsom kommissionär vid lantmäteri—
kontoret i Västerbottens län för år 1931 förordnats kanslibiträdet fru Alma
Bäckström med adress Lantmäterikontoret, Umeå tel. 282.