OCR Output

1931 DEN 2 JANUARI. N:r 1

Es J3]

Qt

Skellefteå socken—
stuga

33

Kommunalhuset i
Byske

Församlingssalen i
Fällfors

Frälsningsarméns
lokal i Jörn

Malå kommunalsal

Norsjö tingshus

Av Skelleftea norra landsfiskals—
distrikt byarna — Degerbyn,
Medle, Prastbordet
och Stämningsgården samt av
Skellefteå södra landsfiskals—
distrikt ~byarna Böle, Lund,
Sunnana och Tjärn ..:.. .. ..

Övriga byar inom Skellefteå söd—
ra — landsfiskalsdistrikt, med
undantag av nedan uppräkna—
de byar, varifran inställelse
sker i Bastuträsk

Byarna Ersmark, Kusmark, Stor—
kåge, Storkagetrask, Bastuli—
den norra, Bastutrask norra.
Björkdal och Boviken av Skel—
lefteå norra landsfiskalsdistrikt

Övriga byar inom Skellefteå nor—
ra landsfiskalsdistrikt .... . ..

Byarna _ Byske, — Drängsmark,
Frostkåge, Furuögrund, Ost—
vik, Ytterstfors och Östanbäck
av Byske socken .. . .... . ..

Övriga byar inom Byske socken

Fällfors socken

..............

Jömns .. .;x . .. .

Malå socken

................

Norsjö socken, med undantag av
de byar, från vilka inställelse

sker i Bastuträsk .. ;. ;. ;:. .

Febr.

Mars

99

25

26

27

28

11

10 fm.

10 fim.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.