OCR Output

6 1931 DEN 2 JANUARI N:r 1
1 | 2 | 3 $
Krönoåbon P. O. |Av Stensele socken alla byar
Mårtenssons gård i | väster om en linje över Gaske—
Nordanås loukt—Sandvik (Blaiken) samt
Tarna socken ... .. .. . . .. .. Mars|14| 10 fmi.
Godtemplarhuset i 'Dikanäs kyrkobokfGringsdistrikt
Vilhelmina samt Vilhelmina kyrkoplats ..| ,, 10 fmi.
Den del av Vilhelmina socken,
som ligger söder (öster) om
inlandsbanan . .. . . .. . .. . .. — Jis| 10 imi.
xt Återstående byar och lägenheter
i Vilhelinina socken .. . .. .. . 3 10 fmi.
$ Granskning _ och justering _ av
handlingar och: protokoll .. ../ ,, |20] 10 fm.
» 10 fm.
Skelleftea rullforingsomrade n:r 71.
Sockenstugan i __ ([Nysätra socken .. .: ; .. . .. Febr|i8| 10 fmu.
Nysätra
Sockenstugan i | /Lövångers socken. . . .. ....... . .. — |49/; 10 f.
Lövånger
Byggnadsföreningens|Bureå socken . .. ....... ....... j 121/ 40 fim.
lokal i Bureå
\ Ordenshuset i Urs— |Byarna Bergsbyn, Furunäs, In—
viken nerursvik, Kallholmen, Kle—
mensnäs, Nyhamn, Risön, Sä—
venäs, Tuvan och Ytterursvik
av _ Skellefteå norra landsfis—
kälsdisttikt .. . .. .. . .. . .. ... ; (t23) 10 im.
Rådhuset i Skellefteå Skellefteå stad och byarna He—
densbyn och Morön av Skel—
lefteå norra landsfiskalsdistrikt 241 10 fm.