OCR Output

1931 DEN 2 JANUARL N:r i

Sockenstugan i
Degerfors

Ordenshuset i
Lycksele

Kommunalhuset i
Sorsele

23

Hanna Cederbergs
gård i Stensele

Amsele _ kyrkobokföringsdistrikt
och Vindelns — municipalsam—
hälle

.....................

Aterstaende byar och ligenheter
norr och öster om Vindelälven

Aterstaende byar och lagenheter
i”Degerfors ' sacken : . . .. .. .

Lycksele _sockens sodra lands—
fiskalsdistrikt, med undantag
av Lycksele köping .. .. .:...

Lycksele. sockens norra lands—
fiskalsdistrikt, med undantag
av byar och lägenheter, höran—
de till Björksele kyrkobokfö—
ringsdistrikt .. . .;,;. . — >

Lycksele köping samt byar och
lägenheter, hörande till Björk—
sele kyrkobokföringsdistrikt . .

Byar och lägenheter öster om
odlingsgränsen .

...........

Byar och lägenheter väster om
odlingsgränsen .

.......... |+

Den del av Stensele socken, som
ligger norr om Umans vatten—
drag med undantag av byar,
från vilka inställelse sker i
Nordanås

----------------¬

Den del av Stensele socken, som
ligger söder om Umans vatten—
drag med undantag av byar,
från vilka instillelse sker i

NOrdanås. ; .. ,. an. use y3 .

Mars

10

11

12

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10— fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.