OCR Output

1931 DEN 2 jANUARL N:r i

Godtemplarhuset i
Robertsfors

Kommunalhuset i
Burträsk

33

33

Alkvittern, Altarliden, Andersli—
den, Berga, Bergnäs, Bjenfors,
Bjensjön, Brattliden, Broänget,
Edfastmark, Elglund, Erlands—
torp, _ Framnäs, _ Fågelsång,
Frodtjärnbäck, Fräkenbäck,
Notra _ Gottland, _ Gravbäck,
Gravfors, Granberget, Gull—
tjärn, Högaliden, Jomark, Jo—
dal, Kättbergsheden, Korssjön,
Krokback, . Krokån, Legdeå,
Liden, Liljabäck, Mattsneke,
Mjösjöbäck, Mjosjo, Norr—
fors, Nyborg, Nyliden, Ols—
liden, Kvarnrodjningen, Ryss—
sjön, Selsberg, Selfors, Siknäs,
Sikeå, Sjöbäck, Smårödjning—
en, Stenfors, Nya Storbäcken,
Yttre Storbäcken, Storliden,
Storrödjningsberget, Södra
Stortjärn, — Norra — Stortjärn,
Strandholm, Ståbäcken, Tryss—
sjön, Trågaliden, Ultervattnet,
Västanå, Vimmerby, Ytterklin—
ten, Akullsjon, Aselet, Asjon,
Overklinten, Sikea hamnplats
och Robertsfors bruks forsam—
ung . kk . t

Bursiljum, Bodbyn, Gammelbyn,
Renbergsvattnet samt den del
av — moderförsamlingen, — som
ligger öster om vägarna Bur—
träsk—Vebomark _ och Bur—
träsk—Ragvaldsträsk .......

Abyn och den del av moderför—
samlingen, som ligger norr om
Astraskvigen och väster om
Ragvaldsträskvägen ........

Moderforsamlingens återstående
byar _ och ligenheter samt
Kalvträsks kyrkobokföringsdi—
sttikt .. ....]..........

Febr.

99

24

26

27

28

10 fm..

10 fm..

10 fm.

10 fm.