OCR Output

1931 DEN 2 JANUARL N:r i

|

i | 2 *) 8

Biograflokalen i |Av Nordmalings socken de sam—

Nordmaling hällen och byar, som ligga
öster om Leduån och därifrån
icke inställelse sker i Nyåker/Mars| 4

Tingskuset i Nyaker |Av Nordmalings socken de sam—
hällen och byar, som ligga
norr om järnvägen samt invid
och på lämpligt avstånd söder
om järnvägem . — — , % .. . $ 5

Kommunalhuset i |Bjurholms socken öster om Ore
Bjurholm 245 L9 k h iee d V k — k Y s t $s 6

§ Bjurholms socken väster om Ore
älv samt Ötträsks socken. .. . .| _, | 7

Viska skolhus Fredrika 'socken .. ;; ... ;.—. ... ä 9

Äsele tingshus _ lÄsele kyrkoplats och municipal—
samhälle samt Skolans by och
av Asele socken i övrigt de
samhällen och byar, som ligga
väster om Angermandlven ...| ; |11

8 Av Asele socken de byar och
samhällen som ligga väster om
Angermanalven‘ —; !.. '' . .. 4 142

Föreningshuset i |Dorotea socken och Risbäcks
Dorotea kapellförsamling ——. . .. . .. . ..

ä, Granskning och _ justering _ av
handlingar och protokoll . ...| — |16

» 1171

Umeå norra rullföringsområde n:r 70.

Skolhuset vid Bygdeå Bygdeå socken med undantag av
kyrka Robertsfors bruks församling
och nedan nämnda byar, där—
ifrån inställelse sker i god—
templarhuset i Robertsfors ..|Febr.| 23

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10. fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

9 fm.

10 fm.
10 fm.

10 fm.