OCR Output

1931 DEN 2 JANUARL N:r i

Ordenshuset i Umeå

39

Foreningshuset i
Hörnefors

Biograflokalen i
Nordmaling

lar väster om rådhusesplana—

Sandakolonin _.. . .. .. . . .. . |

Aterstaende delar av Umeå stadf

1
|
1
1

Den del av Holmsunds lands—
fiskalsdistrikt som — omfattar
byarna Yttertavle, Innertavle,
Anumark, Ersmark, Fallforsan,
Gärdsjöbäck, Bäcksjön, Bert—
tjärn, — Hammarkulla, Nydala,
Grisbacka, Grubbe, Kyrkobor—
det, Baggbole Västerhiske och
Koddis '' 0 P LG , 6,

Den del av Holmsunds lands—

fiskalsdistrikt som omfattar
byarna Brännland, Norrfors,
Kälamark, Kulla, Piparbole,
Salomonsbesök, Svallet, Gub—
böle och Brattby samt av
Umeå landsfiskalsdistrikt byar—
na Överboda, Röttjärn, Dalsjö,
Södra Myrbäck, — Sörfors,
Klabböle, Röbäck och Väster—
£eG % . .. , v V + 1hg 4 v 1. — —

Till Umeå socken i övrigt höran—
de byar söder om älven samt
Tavelsjö — kyrkobokföringsdi—
Sttikt . .—.. ;. » : :> —

Hörnefors. socken. .. . . .. .... . .. .

Av Nordmalings socken de sam—
hällen och byar, som ligga
väster om Leduån och därifrån

Umeå stad, kvarter och stadsde—

den samt stadsdelen Haga och

icke inställelse sker i Nyåker. .

Mars

123

24

25

26

28

10 fm.

10

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.

10 fm.