OCR Output

1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24 Å

sjö, Gransjö, Hvalsjönäs, Idbacka, Idvattnet, Kristineberg, Lugnet, Långtjärn,
Mellanås, Mesjö, Mårtensliden, Norråker, Nyland, Rismyrliden, Råsele, Siksjö,
Statsås, Stensele norra, Strömåker och Svannäs eller Svanaberg, Vilhelmina
municipalsamhälle, Vilhelmina kyrkoherdeboställe, kronoparkerna Gideåkro¬
ken, Hörnan, Meseleberget, Småholmarna, Torvsjöån och Vojmåsen ävensom
i mantalslängden under ”å församlingen skrivna” upptagna personer):

till ordförande: landstingsmannen Joh. Aug. Nilsson, Vilhelmina;
», kronoombud: järnhandlanden E. Sjödin, Vilhelmina;

för Malgomajs taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar återstående del av Vilhelmina socken eller byarna Andersmark,
Backe, Blajkliden, Bångnäs, Djupdal, Dojnsjö, Dorris, Eriksberg, Fjällboberg,
Granhöjden, Granliden, Grundfors, Grytsjö, Hornsjö, Hällfors, Karlsbacka,
Klimpfjäll, Kroksjö, Laxbäcken, Lomsjönäs, Lövberg, Lövliden, Lövnäs, Löv¬
strand, Malgovik, Mark, Marsliden, Marsvik, Nordansjö, Nordanås, Olofsbäck,
Rekansjö, Rembacka, Rönnäs, Saxnäs, Siksjönäs, Sjöberg, Skansholm, Skog,
Stalon, Stornäs, Storvall, Strömnäs, Tjäl och Vilhelmina norra lappby, krono¬
parkerna Aronsjökullarna, Malgomajlandet, Skönvik, Surberget och Vares¬
åsen, fjällägenheter i Ransarn, frälsetorp vid Kultsjön samt Vilhelmina södra
lappby ävensom i mantalslängden under ”å församlingen skrivna lappar”
upptagna personer) :

till ordförande: e. landsfiskalen F. Löfroth, Vilhelmina;
,», kronoombud: inspektoren N. A. Callin, Vilhelmina;

för Dorotea socken: (Ortsgrupp II, med undantag för Bergvattnets by, som
tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: landsfiskalen B. Nordin, Dorotea;
,» kronoombud: kommunalnämndsordföranden A. N. Aldén, Ormsjö;

för Åsele socken: (Ortsgrupp II med undantag för Åsele municipalsamhälle,
som tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: kronojägaren E. R. F. Öhman, Söråsele, Åsele;
» kronoombud: kommunalkamreraren J. P. Grenholm, Åsele;

för Fredrika socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: t. f. landsfiskalen H. Lundberg, Örträsk;
» kronoombud: hemmansägaren E. E. Nordenstedt, Fredrika;

Härjämte kungöres till vederbörandes underrättelse och ledning följande
bestämmelser i taxeringsförordningen:

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnder.

Taxeringsnämnd består av ordförande och ledamöter.
Kungl. Maj:ts befallningshavande förordnar ordförande i taxeringsnämn¬
den och en person att i egenskap av kronoombud vara ledamot i nämnden.