OCR Output

6 1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24

för Lycksele sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele södra lands¬
fiskalsdistrikt med undantag av Lycksele köping):

till ordförande: landsfiskalen Gustaf Lindström, Lycksele;
» kronoombud: skogsförvaltaren Gustaf Lindahl, Lycksele;

för Lycksele sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Lycksele socken, som tillhör Lycksele norra lands¬
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: jägmästaren Birger Bergström, Umeå;
» kronoombud: t. f. landsfiskalen R. A. Lindow, Lycksele;

för Lycksele köping: (Ortsgrupp III)

till ordförande: häradsskrivaren Hugo Svensson, Lycksele;
,», kronoombud: kommunalnämndsordföranden Alex. Renman, Lycksele;

för Örträsks socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: t. f. landsfiskalen H. Lundberg, Örträsk;
» kronoombud: kyrkoherden G. A. Grubbström, Örträsk;

för Stensele socken: (Ortsgrupp ll
med undantag för Stensele kyrkoby, Storuman samt byarna Luspen och
Vallnäs, som tillhöra ortsgrupp III):

till ordförande: landsfiskalen W. Åström, Stensele;
», kronoombud: jägmästaren S. Grenholm, Storuman;

för Sorsele socken: (Ortsgrupp II
med undantag för Sorsele kyrkoby, omfattande Sorsele, Norrsele och
Östanå byar, som tillhöra ortsgrupp III):

till ordförande: landsfiskalen N. H. Lidman, Sorsele;
,» kronoombud: handlanden Otto Karlsson, Sorsele;

för Tärna socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors, Hemavan;
», kronoombud: nämndemannen G. A. Dahlberg, Granås, Tärnaby;

för Dikanäs taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar den del av Vilhelmina socken, som tillhör Dikanäs landsfiskals¬
distrikt) :
till ordförande: komministern A. E. Stjernholm, Vilhelmina;
», kronoombud: kronojägaren P. U. Västerlund, Storsele, Vojmån;

för Vilhelmina taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II med undantag för
Vilhelmina municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp III)

(omfattar byarna Alblosele, Bergbacka, Bernhardstorp, Brännberg, Dala¬