OCR Output

1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24 5

för Kägedalens taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar de byar och lägenheter, som enligt nådigt brev den 1 december
1916 skola utbrytas från Skellefteå landsförsamling för att bilda eget gäll):

till ordförande: f. riksdagsmannen Ludw. Brännström, Skellefteå;
, kronoombud: kommunalnämndsordföranden Nils Johan Fahlgren, Ers¬
mark;

för Skellefteå sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II med undantag för
Bolidens gruvsamhälle jämte Bjurlidens och Strömfors byar, som tillhöra
ortsgrupp III)

(omfattar återstående byar och lägenheter av Skellefteå norra lands¬
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: jägmästaren Aug. Skoog, Skellefteå;
» kronoombud: hemmansägaren O. D. Lundmark, Degerbyn;

för Byske sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar Fällfors församling jämte byarna Drängsmark, Hemmistjärn,
Brattliden, Ostvik, Östanbäck och Frostkåge) :

till ordförande: handlanden Johan Lundgren, Drängsmarkby;
» kronoombud: lantbrukaren Hugo Lindmark, Drängsmarkby;

för Byske sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

| (omfattar övriga byar och lägenheter inom Byske socken):

| till ordförande: t. f. landsfiskalen Wilmer Lundgren, Byske;
» kronoombud: handlanden J. Viklund, Byske;

för Jörns socken: (Ortsgrupp II med undantag för Jörns municipal¬
samhälle, som tillhör ortsgrupp III)

till ordförande: landskontoristen J. M. Zingmark, Umeå; 5
, kronoombud: fattigvårdsstyrelsens ordf. J. E. Tillgren, Storträsk,
I Jörn;

för Norsjö socken: (Ortsgrupp I med undantag för Bastuträsks stations¬
samhälle, som tillhör ortsgrupp II)

till ordförande: distriktsveterinären C. H. Lexner, Norsjö;
» kronoombud: kontoristen Johan Jonsson, Bastuträsk;

för Malå socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: landsfiskalen E. R. Edström, Malåträsk;
» kronoombud: inspektoren F. Wikström, Malåträsk;