OCR Output

1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24 3

för Vännäs köping: (Ortsgrupp III)

till ordförande: e. o. länsbokhållaren Bert Öhman, Umeå;
, kronoombud: konduktören J. V. Johansson, Vännäs;

för Umeå sockens södra taxeringedistrikt: (Ortsgrupp II med undantag
för Tegs municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp III)

(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Umeå lands¬
fiskalsdistrikt) :

till ordförande: länsassessorn Elis Almgren, Umeå;
» kronoombud: häradsdomaren Aug. Lundberg, Teg, Umeå;

för Umeå sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar den del av Umeå socken, som tillhör Holmsunds landsfiskals¬
distrikt):

till ordförande: länsbokhållaren Elof Huss, Umeå;

» kronoombud: nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö;

för Holmsunds socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: förvaltaren Ragnar Carlsson, Holmsund;
» kronoombud: landstingsmannen J. A. Noréus, Holmsund;

för Sävars socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: hemmansägaren Emil Säfsten, Sävar;
» kronoombud: kyrkoherden K. Myrin, Sävar;

för Holmö socken: (Ortsgrupp II)

| till ordförande: fjärdingsmannen Alfr. Jonsson, Holmön;
| ,», kronoombud: kommunalnämndsordf. Frans Pettersson, Holmön;

för Bygdeå socken: (Ortsgrupp I

med undantag för Robertsfors brukssamhälle, omfattande Edfastmark
n:r 1—6 utanför Robertsfors municipalsamhälle, ävensom nämnda municipal¬
samhälle, vilka tillhöra ortsgrupp II):

till ordförande: landsfiskalen Alvar Liedén, Robertsfors;
» kronoombud: landstingsmannen Anders Grenholm, Stortjärn, Över¬
klinten;
för Nysätra socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: häradshövdingen R. Seldén, Robertsfors;
» kronoombud: kommunalnämndsordföranden Aug. Röring, Ånäset;

för Lövångers socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: t. f. landsfiskalen H. Nordenstam, Lövånger;
» kronoombud: f. fjärdingsmannen J. O. Lindgren, Lövånger;