OCR Output

2 1930 DEN 25 NOVEMBER. N:r 24

Hummelholm, Håknäs såg, Håknäs by, Högbränna, Höglågdal, Högland, Hörn¬
sjö by och järnvägsstation, Järnäs, Järholmen, Kyrkvallen, Leduåsjö, Leduå¬
fors, Leduåhem, Levar, Långed, Lövås, Mullsjö, Nordmalings municipalsam¬
hälle, Norrmark, Prästbordet, Tallberg, Torrböle, Öre, Örsbäck och Östan¬
bäck):

till ordförande: kommissionären Helge Josephson, Vallen, Nordmaling;
» kronoombud: nämndemannen Ernst Jonsson, Långed, Nordmaling.

för Nordmalings sockens västra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)

(omfattar återstående del av socknen eller Abborrtjärn, Ava, Aspeå,
Bergsjö, Bjärten, Brattsbacka, Bräntberg, Fällfors, Genberg, Holmfors,
Hyngelsböle, Högland (Brukets), Jansmark, Klöse, Lögdeå, Manhem, Mjösjö,
Mo, Nordanbäck, Nordsjö, Norrtjärn, Nygård, Nyåkers by och järnvägssta¬
tion, Olovsfors bruk, Orrböle, Ottjärn, Rundvik, Rönnholm, Stavsjöholm, Sten¬
berg, Storfall, Storängen, Sunnansjö, Toböle, Västansjö och Öresund);

till ordförande: komministern A. Lindström, Norrfors;
» kronoombud: kassören Abel Norgren, Rundvik.

för Hörnefors socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: länsassessorn Allan Rietz, Umeå;
» kronoombud: kommunalnämndsordföranden Tycko Karlsson, Hörne¬
fors, Hörneå;

för Bjurholms socken: (Ortsgrupp I)

till ordförande: nämndemannen N. Belander, Bjurholm;
» kronoombud: kassören Axel Johnsson, Bjurholm;

för Degerfors sockens norra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II)
(omfattar Hällnäs och Åmsele fjärdingsmannadistrikt) :

till ordförande: jägmästaren B. v. Krusenstjerna, Umeå;
» kronoombud: disponenten B. Bredenberg, Hällnäs;

för Degerfors sockens södra taxeringsdistrikt: (Ortsgrupp II

med undantag för Vindelns municipalsamhälle, som tillhör ortsgrupp IT) ;
(omfattar Degerfors och Granö fjärdingsmannadistrikt jämte samtliga krono¬
parker inom socknen):

till ordförande: landsfiskalen Hugo Åström, Vindeln; i
» kronoombud: nämndemannen P. Aug. Nygren, Tegsnäset, Bjurfors¬
fallet;

för Vännäs socken: (Ortsgrupp II)

till ordförande: folkskolläraren Nils Schödin, Spöland;
» kronoombud: kyrkovärden John O. Dahlgren, Spöland;