OCR Output

2 1930. DEN: 3 NOVEMBER: NIT :20

Kr: löre
På grund av Kungl. kammarkollegii skrivelse den 29
december 1869.

Ett på egen bekostnad å kronoallmänning hugget maste- och stor¬
PETRI SE Tan ENE ASS TRA RNA SA IS AT Rak derra 30 | 74
kt ED ND Växande tråd, till Jie äösdynee. pl APAT: våe sed 16 | 44
Ett dito dito = dito ; EI STORT MURANO. cbr ra Net Ra 7 140
Ett dito dito = dito , till mindre (ROR an Rea Ä|37

Ett dito dito = dito , som genom eld eller eljest fått mindre
Ska Glas TU ARÖ oa er SA AR es 5139
Ett dito dito = dito »/ till StÖRFerSÄgtiMmmer.:i. oc bee törer 3 84
Ett dito dito "dito SELL ROS MAO sunda Ralgutl aber jak
Ett dito dito mera skadat träd eller vindfälle, till bjälke ........ 2115
BE ttO (100 100, II OTTe BAGHNINGE 0 reor aian sr rar ss vå Rs 1/91
FAL IEO (itö ORO AUL Minde Or va Rond lg so KR svin nr dr ve 1119
Ft 1AES SIOJGVirke av JOVSROR i CbrA tr N AR An ser a vg en 21/64

Ett lass skogsalster till kolning, tjär- och pottaskeberedning eller
BENTE ORIEON = SR NI a Ada sir d SN IRRRe hn DR ENT dr KKR a 4154
fr NTE ALA sar ras sn SEI Ka ra a nd RR SR NEN 27189
AE a bart ARA RER ER RE GE ROR SKE OR AN EA 9.08
RT ka gg kA ARA ERE AR S NE FO

En hektoliter pottaska om 81,,,, kilogram, enligt Kungl. breven
GAR 13-11] 18206 Och Gen, 3 MALE. LÖJE kjr innung 0: fly sunrdjted pt v 65 | 62
I SER IOTLEET: SIG (ÄTTER ia or arb rs alsn ERIKA ERSTA ång på BRÄNNA 24 | 62
SE FR TID OR AR LOTRE KO Elon sea ana or lR a ade SR SSE SS Ga 2128
IE (EN ARI el dre SR SRS RF RKS R SKARA EKG dl — |85
Kf LOS GA MÖRIe saba res bal ai a RE RR SN a fe AR RS STR
MORE 1. ani gerk er KRING NAR hosntyål sving Irena oa KARNA 1.14 1 ÖL:1L8O
RR ERE or TRE ae Eb KAS SÄ Ka Rdr kb Re RA ör RE 10 103
RER Ada Abels REAR AAA SA SA ASA 16 159
RNE REA AE SNIA AR RT ER NE RAR ARA AS SE SE KAT
HYDE EL OS TÅ ORTER 0 RS KUA SLADE SAR i ra ae SEGEL VAR BST
BE CRHOgTan "äl: vi ot ue SEIORE STIGAR TERO MARIE TEATRET ENBA ANTI: en 2125
MER ERE STIOD UGN 3 VI a Sä aka a AR RA ANSVAR 4125
£ Jasg härdvallshö om: 3;,;06: decitoft>.= «vel yr sa PERSO 29 108
FO FREE TONA: ER SS ANA S S SRDA, BIRRO ce INO SRA PD 3155
IE RE OTE HAL 305 2 sn ra aka HR RANA FANN RR ORG 3166
Ur NREV EOK TO OM Ossroös GOCION: asien ert RAS RER ID

220;
20:

Underhåll för tågande trupper.

Enligt Kungl. kungörelsen den 27 augusti 1816, Kungl. kammar¬
kollegii cirkulär den 3 december samma år, Kungl. för¬