OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

LANDSKONTORET
SERIEN A.-N:r: 2002-4980

N:r 20. Ang. 1930 års markegångstaxa.

vember 1930.

gångsdeputerade denna dag upprättade

Markegångs-taxa
för Västerbottens län
för år 1930

A. Markegång, i enlighet med föreskriften uti $$ 6 och 7 av
Kungl. förordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och sät¬
tet för markegångsprisens bestämmande.

1:00;

Ränte- och kronotionde samt andra därmed jämförliga persedlar.

NR tOller "TADS oodeses starke a RA ot ie SINA RE SER RIS SN SR IG
ENE Bret eKÖTIN 14 ve ee skor de LT aa SES BR SE NA RE
FREIRE ERERRLO 0 VTA CSKOTIN: a 0 eo rn död ere ee sn HSA EEE SER oe ARS SR
En hektoliter blandsäd, hälften råg och hälften körn.........:...
KAN: SOLMNATSIMÖT Söder ae es sir rie ii KM Rn NR
GR SÄTE TGN oa os son a tenn sr balk dn NR Asa
ER Stene föktJax Om 2,,, KIlOgTamS vViktö, i se svs tekeri ee VAN
IST TROR ör SÖlLStrötimag: 10 sv ade ae si ANN Rab
RR Hek(OltaRe Krans: ls seg es se BR Res SN
ET Riogram lotta pRUdÖf an 0 ande ci aa ben RR IG ESR
Ett KilOgTamslforrasabbORan: ess om ses AE Bi deres MA
EE KilOR FallO td es sir rats apa la ae sg AD RR AS LR
St KIlOg FA LÖREUSIK a olsen snor sr nr RET NE TRE
BIE KlOgTani: Salt difO or ie os retes rR ER rR AS SR SR NAN
En: hektoMlter:sälspäck om 81... KilOgfällk ,isnaar tr öra sön or så
En tolft enkla finbladiga furubräder av 5,,, meters längd ........
En tolft enkla finbladiga furubräder av 4,,, meters längd ......
En tolft enkla grovbladiga furubräder av 3,,, meters längd ......

Kr.

öre