OCR Output

Z 1930 DEN 18 SEPTEMBER. N:r 16

Skellefteå fögderi:

med Skellefteå socken: å pastorsexpeditionen i Skellefteå landsförsam¬
ling den 1—6, 813 och 15—16 december kl. 10 f. m.

med Bureå socken: å pastorsexpeditionen i Bureå den 26—29 november
KEEPER im.

med Byske socken: å pastorsexpeditionen i Byske den 17-—24 och den
27—29 november kl. 10 f. m. beträffande Byske församling samt å kommunal¬
salen i Byske den 2—4 december kl. 10 f. m. beträffande Fällfors församling.

med Jörns socken: å kommunalrummet i Jörn den 17—20 december kl.
IOT-m,

med Norsjö socken: å pastorsexpeditionen i Norsjö den 17—22 och den
24—25 november kl. 10 f. m.

med Malå socken: å landsfiskalskontoret i Malåträsk den 8—11 decem¬
ber kl. 10 f. m.

Lappmarks fögderi:

med Lycksele köping: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 20 och 22
december kl. 10 f. m.

med Lycksele socken: å pastorsexpeditionen i Lycksele den 15—19 de¬
cember kl. 10 f. m.

med Örträsks socken: å landsfiskalskontoret i Örträsk den 20 november
kl. 10 f. m.

med Stensele socken: å pastorsexpeditionen i Stensele den 8—13 decem¬
ber kl; 10 T:-m.

med Sorsele socken: å gästgivaregården i Sorsele den 3—6 december kl.
OT:

med Tärna socken: å landsfiskalskontoret i Tärna den 24—25 novem¬
ber kl. 10.f. m.

med Åsele socken: å tingshuset i Åsele den 1—5 december kl. 10 f. m.

med Dorotea socken: å sockenstugan i Dorotea den 1—5 december kl.
OS;

med Fredrika socken: å pastorsexpeditionen i Fredrika den 22 november
kl. 10 f. m.

med Vilhelmina socken: å pastorsexpeditionen i Vilhelmina den 1—6
samt den 8—9 december kl. 10 f. m.

Degerfors fögderi:

med Degerfors socken: å tingshuset i Degerfors kyrkoby den 17—22 no¬
vember kl. 9,30 f. m.

med Bygdieå socken: å brukskontoret i Robertsfors den 24—29 november
KSO 30 tm.