OCR Output

T930 DEN 22 APRIL. oNGT 10

Vandringsrättaren E. Karlsson i Storuman.
Handlanden Oscar Larsson i Umnäs.
Agronom Sigurd Le&stadius i Stensele.

Inom Tärna socken:

Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström i Vilhelmina,
Vandringsrättaren Simon P. Josefsson i Tärnaby,
Nämndemannen G. A. Dahlberg, Granås, Tärnaby.

Inom Sorsele socken:

Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström i Vilhelmina,
Vandringsrättaren M. Persson i Blattniksele,

Nämndemannen Nils Isak Johansson i Råstrand, Sappetsele,
Skiftesgodemannen Nils Olof Hjukström i Lomsele, Lomselenäs,
Kronoåbon Abraham Holmgren i Risnäs, Örnäsudden,
Kronoåbon Ludv. Grundström i Ammarnäs.

Inom Dorotea socken:
Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström i Vilhelmina.

Umeå i landskontoret den 22 april 1930.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1930 - Larsson & C:s Tryckeri