OCR Output

4 1930: DEN! 22 APRIL: "N:Y510

Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina,
Vandringsrättaren M. Persson, Blattniksele,
Skiftesgodemannen Johan Karlsson, Örnäsudden,

Faktorn J. R. Rönnholm, Sorsele,

Skiftesgodemannen Per O. Sjöberg, Saxnäs, Blattniksele,
Nämndemannen N. I. Johansson, Råppstockheden, Sappetsele,
Skiftesgodemannen N. O. Hjukström, Lomsele, Lomselenäs.

Inom Malå socken:

Gästgivaren Johan Lundstedt, Håptjärnliden, Adak,
Nämndemannen Helmer Bergström, Malåträsk,
Skiftesgodemannen P. A. Renström, Fårträsk, Malåträsk,
Skiftesgodemannen Per Hugo Fredriksson, Näsberg, Malåträsk.

Inom Åsele socken jämte förrättningar inom Idvattnets by
i Vilhelmina socken:

f. d. Kronojägaren G. Åkerlind, Almsele.

Inom Åsele socken:

Häradsdomaren F. A. Salomonsson, Älgsjö, Älgsjöås,
Hemmansägaren Albert Eriksson, Ytterrissjö, Åsele,
Arrendatorn Edvin Hellgren, Prästbordet, Åsele,
Nämndemannen M. P. Persson, Hälla, Hällaström,
Vandringsrättaren K. B. Carlsson, Åsele.

Inom Dorotea socken:

Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina,
Ägodelningsnämndemannen Konrad Eriksson, Lavsjön,
Hemmansägaren Jonas Alfred Persson, Häggås, Granberget,
Förre gästgivaren O. A. Hedberg, Ormsjö.

Inom Vilhelmina socken:
Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina,
Handlanden Albin Sundström, Strömnäs, Malgomaj,
Hemmansägaren Petrus Öhman, Tresunda, Tresund,
Nämndemannen J. K. Salomonsson, Råsele, Meselefors.

Enligt Kungl. kungörelsen den 30 december 1916 angående tilläggsavvittring
inom vissa delar av Västerbottens läns lappmark.

Inom Vilhelmina socken:
Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström, Vilhelmina,
Hemmansägaren D. P. Danielsson i Dalasjö, Vilhelmina,
Hemmansägaren Nils Eugén Grahn i Strömnäs, Malgomaj,
Folkskolläraren August Vesterlund i Mattsdal, Dikanäs,
Vandringsrättaren Johannes Mörtsell, Vilhelmina.

Inom Stensele socken:
Jordbrukskonsulenten Aug. Ekström i Vilhelmina,